Rejestracja: +48 693 390 997
Email: drprudel@gmail.com
Adres: ul. Różańskiego 2, 44-200 Rybnik


O MNIE

Lekarz Bernard Prudel


Oferuję szeroką gamę zabiegów z zakresu medycyny estetycznej i dermatochirurgii. Stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w kongresach i szkoleniach z zakresu medycyny estetycznej oraz chirurgii plastycznej.

 

  • lekarz rezydent w Oddziale Chirurgii Plastycznej SCM S.A. w Polanicy Zdrój
  • doktorant w Klinice Chirurgi Plastycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
  • członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging

Certyfikaty


Copyright by drPrudel 2017. All rights reserved.

Projektowanie stron WWW Wordpress